technicrs >> Odkurzacze przemys?owe

Odkurzacze do czyszczenia na sucho i na mokro - uniwersalne zastosowanie

Mocne odkurzacze do czyszczenia na sucho i na mokro szybko zapewni? perfekcyjn? czysto??. Profesjonalne rozwi?zania techniczne i bogate wyposa?enie umo?liwiaj? zastosowanie tych urz?dze? do najr?niejszych zada? zwi?zanych z czyszczeniem. Kurz, opi?ki metalowe, ?mieci czy p?yny - odkurzacze z ?atwo?ci? wci?gaj? wszystko to, co znajdzie si? w zasi?gu ich dyszy. Modele SE 61 E i SE 121 E s? wyposa?one w gniazdo i automatyczny w??cznik oraz adapter w??a ss?cego do pod??czenia elektronarz?dzi. Py? powstaj?cy podczas szlifowania, ci?cia lub heblowania jest odkurzany bezpo?rednio podczas pracy.


Poni?ej przedstawiamy Pa?stwu ofert? na odkurzacze przemys?owe:

Producent Model Moc Maks. podciśnienie Ilość zasysanego powietrza Pojemność zbiornika Waga Cena (Brutto)
Stihl SE 61 1300 Watt 180 mbar 3600 l/min 20 l 6,0 kg 0 479,00 PLN
Stihl SE 61 E 1300 Watt 180 mbar 3600 l/min 20 l 6,0 kg 0 629,00 PLN
Stihl SE 122 E 1500 Watt 250 mbar 3700 l/min 30 l 10,0 kg 1 519,00 PLN

Informacje o towarach zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowi? oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.