technicrs >> Kosiarki >> Wykaszarki

WYKASZARKI to wszechstronne urz?dzenia s?u??ce zarwno do piel?gnacji trawnikw przydomowych, ??k jak i do koszenia chwastw o mocnych twardych ?odygach. Dzi?ki zastosowaniu specjalnych no?y tn?cych mo?na wykaszarkami wycina? nawet odrosty drzew i krzeww.

Lekkie, mobilne s? niezast?pione do precyzyjnego koszenia ma?ych powierzchni. Bez problemu przytn? traw? w trudno dost?pnych miejscach - bezpo?rednio przy pniach drzew, pod krzewami, przy obrze?ach drg, p?otach, elewacjach budynkw. Dzi?ki ?atwemu manewrowaniu, niewielkiej masie i doskona?emu wywa?eniu mo?na nimi wykonywa? bardzo precyzyjne, selektywne ciecia. Przy u?yciu wykaszarek skosisz traw? wok? zbiornika wodnego, pomi?dzy kamieniami ogrodu skalnego, pod ?awk?, na terenach o wi?kszym nachyleniu czyli wsz?dzie tam gdzie nie podo?a kosiarka.

PODKASZARKA SPALINOWA to lekkie urz?dzenie, w ktrym nap?d z silnika przekazywany jest do g?owicy tn?cej za pomoc? gi?tkiego wa?ka mocy. Z tego powodu lanca urz?dzenia posiada charakterystyczny ?ukowato wygi?ty kszta?t. Wykaszarki spalinowe s?u?? do piel?gnacji ogrodw o ma?ym stopniu zachwaszczenia. Ich budowa - brak przek?adni k?towej nie pozwala na zast?powanie g?owicy ?y?kowej tarcz? tn?c?.

Wykaszarki spalinowe to urz?dzenia, w ktrym nap?d z silnika przekazywany jest za po?rednictwem ?o?yskowanego sztywnego wa?ka do przek?adni k?towej. Wykaszarki s? idealne do koszenia du?ych powierzchni. Ich mocniejsze od podkaszarki silniki pozwalaj? skosi? nawet wysok? traw?. S? przydatne na terenach mocno zachwaszczonych. Przy zastosowaniu tarczy tn?cej mo?na wycina? odrosty korzeniowe drzew i krzeww.

Przed dokonaniem zakupu narz?dzia pomy?l o:

  • Wielko??i terenu na ktrym b?dzie pracowa?o urz?dzenie
  • Cz?stotliwo?? jego u?ytkowania
  • Rodzaju ro?linno?ci jaka b?dzie ci?ta, jej wysoko?ci, stopniu zdrewnienia

Znaj?c te parametry dobierzemy odpowiedni produkt tak ?eby spe?nia? on Pa?stwa oczekiwania.


Poni?ej przedstawiamy Pa?stwu ofert? na wykaszarki i podkaszarki:

Producent Model Silnik Pojemność silnika Moc silnika Wyposażenie dodatkowe Cena (Brutto)
Honda UMR 425E LG Spalinowy 4-suw 25cc 1,0 KM szelki, okulary ochronne, klucz 1 294,42 PLN
Honda UMS 425E LE Spalinowy 4-suw 25cc 1,0 KM mini głowica żyłkowa 1 348,00 PLN
Honda UMK 425E UEET Spalinowy 4-suw 25cc 1,0 KM szelki, okulary ochronne, klucz, głowica żyłkowa półałtomat, tarcza 3 zęby 1 398,00 PLN
Honda UMK435E LEET Spalinowy 4-suw 35cc 1,3 KM szelki, głowica żyłkowa półałtomat, tarcza 3 zęby 1 780,00 PLN
Honda UMK435E UEET Spalinowy 4-suw 35cc 1,3 KM szelki, okulary ochronne, klucz, głowica żyłkowa półałtomat, tarcza 3 zęby 1 880,00 PLN
Stihl FS 40 Spalinowy 27cc 1,0 KM okulary ochronne, głowica żyłkowa AutoCut 0 690,00 PLN
Stihl FS 56 Spalinowy 27cc 1,1 KM okulary ochronne, głowica żyłkowa AutoCut, uchwyt oburęczny 1 099,00 PLN
Stihl FSE 31 Elektryczny b.d. 245 W Głowica żyłkowa Tap´n´go 0 199,00 PLN
Stihl FSE 41 Elektryczny b.d. 400 W Głowica żyłkowa Tap´n´go 0 279,00 PLN
Stihl FSE 60 Elektryczny b.d. 540 W Głowica żyłkowa AutoCut C 0 369,00 PLN
Stihl FSE 71 Elektryczny b.d. 540 W Głowica żyłkowa AutoCut C 0 409,00 PLN
Stihl FSE 81 Elektryczny b.d. 1000 W Głowica żyłkowa AutoCut C 0 519,00 PLN
Stihl FS 87 Spalinowy 4-MIX 28cc 1,3 KM Pas nośny, Okulary ochronne, Uchwyt oburęczny wielofunkcyjny, Głowica żyłkowa AutoCut 1 490,00 PLN
Stihl FS 90 Spalinowy 4-MIX 28cc 1,3 KM Pas nośny, Okulary ochronne, Uchwyt oburęczny wielofunkcyjny, Głowica żyłkowa AutoCut 1 599,00 PLN
Stihl FS 100 Spalinowy 4-MIX 28cc 1,3 KM Pas nośny, Okulary ochronne, Uchwyt oburęczny wielofunkcyjny, Głowica żyłkowa AutoCut 1 679,00 PLN
Stihl FS 130 Spalinowy 4-MIX 36cc 1,9 KM Pas nośny, Okulary ochronne, Uchwyt oburęczny wielofunkcyjny, Głowica żyłkowa AutoCut 1 899,00 PLN
Stihl FS 250 Spalinowy 2-suw 40cc 2,2 KM Pas nośny, Okulary ochronne, Uchwyt oburęczny wielofunkcyjny, Głowica żyłkowa AutoCut 1 999,00 PLN
Stihl FS 310 Spalinowy 4-MIX 36cc 1,9 KM Pas nośny, Okulary ochronne, Uchwyt oburęczny wielofunkcyjny, Głowica żyłkowa AutoCut 2 389,00 PLN
Stihl FS 350 Spalinowy 2-suw 40cc 2,2 KM Pas nośny, Okulary ochronne, Uchwyt oburęczny wielofunkcyjny, Głowica żyłkowa AutoCut 2 399,00 PLN
Stihl FS 400 Spalinowy 2-suw 40cc 2,6 KM Pas nośny, Okulary ochronne, Uchwyt oburęczny wielofunkcyjny, Trójząb 2 649,00 PLN
Stihl FS 450 Spalinowy 2-suw 44cc 2,9 KM Pas nośny, Okulary ochronne, Uchwyt oburęczny wielofunkcyjny, Trójząb 2 749,00 PLN
Stihl FS 500 Spalinowy 2-suw 52cc 3,3 KM Pas nośny, Okulary ochronne, Uchwyt oburęczny wielofunkcyjny, Tarcza tnąca 3 799,00 PLN
Stihl FS 550 Spalinowy 2-suw 57cc 3,8 KM Pas nośny, Okulary ochronne, Uchwyt oburęczny wielofunkcyjny, Tarcza tnąca 3 899,00 PLN
Stihl FR 350 Spalinowy 2-suw 57cc 3,8 KM Pas nośny, Okulary ochronne, Uchwyt obwiedniowy wielofunkcyjny, Tarcza tnąca 2 399,00 PLN

Informacje o towarach zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowi? oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.